Tuyển dụng 8 việc làm Miczone trong tháng 11/2019

Miczone Group
1. Nhân Viên Thiết Kế (Graphic Designer) Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Miczone Group
2. Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường Online Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Miczone Group
3. Nhân Viên Digital Marketing Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Miczone Group
4. Nhân Viên SEO Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Miczone Group
5. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Miczone Group
6. Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Miczone Group
7. Biên Tập Viên Website (Copywriter - Content SEO) Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Miczone Group
8. Nhân Viên Kinh Doanh Vận Tải (Sale Logistic) Miczone Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat