Tuyển dụng 1045 việc làm ld trong tháng 06/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 1045 việc làm ld trong tháng 06/2019 - Trang 5
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
41. [Bình Thạnh] Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. [Quận 12] Trợ Lý Kinh Doanh Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. [Long Thành] Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. Nhân Viên Kỹ Thuật (Cảm Biến An Ninh) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
48. Nhân Viên Kinh Doanh (Sales - Btob Sales) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. Nhân Viên Kinh Doanh (Sales - Btob Sales) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. Nhân Viên Kỹ Thuật (Cảm Biến An Ninh) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. Chuyên Viên Marketing Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. [Quận 1] Junior Frontend Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
53. [Quận 1] Lập Trình Viên Frontend Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
55. [Quận 2] Sales & Marketing Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. Nhân Viên XNK (Import Export Document Staff (Freight Forwarding) ) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. [Đồng Nai] Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
60. Robot Service Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Chat