Tuyển dụng 405 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc trong tháng 02/2020 - Trang 7

Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
61. Kỹ Sư Bảo Trì Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Đại Anh
62. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Đại Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cồ Phần Secoin
63. Kỹ Sư Silicat Công ty Cồ Phần Secoin
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
64. Kỹ Sư QS Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
65. Kỹ Sư QA Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
66. Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
67. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
68. Kĩ Sư Chất Lượng Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Xây Dựng LB Việt Nam
69. Kỹ Sư MEP Công Ty CP Xây Dựng LB Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
70. Kỹ Sư Điện Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ Điện Lạnh P&M
71. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ Điện Lạnh P&M
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ Điện Lạnh P&M
72. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ Điện Lạnh P&M
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Rita Võ
73. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Rita Võ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
74. Kỹ Sư QC Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Goertek Vina
75. Kỹ Sư EHS Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
76. Kỹ Sư Chất Lượng Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Zions Việt
77. Kỹ Sư Thiết Kế Cảnh Quan Công Ty TNHH Zions Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CMC Telecom
78. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CMC Telecom
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam
79. Kỹ Sư Hóa Công ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
80. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat