Tuyển dụng 8 việc làm Kỹ Sư Quan Trắc tại Cần Thơ trong tháng 04/2020

Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
1. Kỹ Sư Thanh Toán Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
2. Kỹ Sư Hiện Trường - Làm Cầu Tổng công ty vận tải thủy - CTCP
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hoàng Phúc
3. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty TNHH Hoàng Phúc
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Phúc
4. Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Phúc
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính
5. Kỹ Sư Cầu Đường/Hạ Tầng Kỹ Thuật Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trung Tính
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
6. Kỹ Sư Nông Nghiệp Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Nghĩa
7. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Nghĩa
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Nghĩa
8. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Nghĩa
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat