Tuyển dụng 10 việc làm Kỹ Sư Nông Nghiệp tại Bình Dương trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Bình Dương] Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kết Cấu Thép Toàn Cầu Vina - Japan
2. Kỹ Sư Detail Công Ty TNHH Kết Cấu Thép Toàn Cầu Vina - Japan
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kết Cấu Thép Toàn Cầu Vina - Japan
3. Kỹ Sư Thiết Kế Công Ty TNHH Kết Cấu Thép Toàn Cầu Vina - Japan
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Quang Phúc
4. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty TNHH MTV Quang Phúc
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
5. Kỹ Sư Chất Lượng (Qa Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Tiền Giang...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
6. Kỹ Sư Công Nghiệp May (Ie Staff) Công ty TNHH Yakjin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
7. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới
8. Kỹ Sư Hóa Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TUYẾT NGA
9. Kỹ Sư Cao Cấp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TUYẾT NGA
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
10. Kỹ Sư Thiết Kế Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Chat