Tuyển dụng 1 việc làm Kỹ Sư Nông Nghiệp tại Bình Dương trong tháng 03/2020

Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát
1. Kỹ Sư Điện - Điện Công Nghiệp Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hòa Phát
  • Địa điểm:
    Bình Dương
  • Thời hạn:
    23/04/2020
  • Mức lương:
    Đến 20 triệu VNĐ
Chat