Tuyển dụng 191 việc làm Kỹ Sư Mạng trong tháng 12/2019 - Trang 9

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thiết Bị Tân Kỷ
81. Kỹ Sư Điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thiết Bị Tân Kỷ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Tâm Phát
82. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Tâm Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Fecon
83. Kỹ Sư Thiết Bị Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietnam Sunergy
84. Kỹ Sư Thiết Bị Công ty TNHH Vietnam Sunergy
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Fecon
85. Kỹ Sư An Toàn Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Fecon
86. Kỹ Sư Thiết Kế Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Niềm Tin
87. Kỹ Sư Hệ Thống Công ty TNHH Niềm Tin
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
88. Kỹ Sư Xây Dựng CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
89. Kỹ Sư Cầu Đường CÔNG TY TNHH XD FICO-COREA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ ELANI
90. Kỹ Sư Điện Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ ELANI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
91. Kỹ Sư Bigdata Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sacom-Tuyền Lâm
92. Kỹ Sư Kết Cấu Công ty cổ phần Sacom-Tuyền Lâm
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vi Qs Việt Nam
93. Kỹ Sư QS Công ty TNHH Vi Qs Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Lumi Việt Nam
94. Kỹ Sư Sản Xuất Công ty CP Lumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Làng Rùa
95. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Làng Rùa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình
96. Kỹ Sư Thủy Lợi Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình
97. Kỹ Sư Cầu Đường Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Thới Bình
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
98. Kỹ Sư Điện (Electrical Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  19 - 25 triệu VNĐ
Công Ty CP tư vấn xây dựng Zenta Việt Nam
99. Kỹ Sư Kết Cấu Công Ty CP tư vấn xây dựng Zenta Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
100. Kỹ Sư Thiết Kế Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Chat