Tuyển dụng 6 việc làm Kỹ Sư Mạng tại Bình Dương trong tháng 12/2019

Công ty cổ phần KATA
1. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty cổ phần KATA
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng & Thương Mại Minh Quân
2. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng & Thương Mại Minh Quân
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
3. Kỹ Sư Cơ Khí Công Ty TNHH Bao Bì NM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới
4. Kỹ Sư Hóa Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TUYẾT NGA
5. Kỹ Sư Cao Cấp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TUYẾT NGA
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
6. Kỹ Sư Thiết Kế Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Chat