Tuyển dụng 713 việc làm kỹ sư điều hoà trong tháng 08/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 713 việc làm kỹ sư điều hoà trong tháng 08/2019 - Trang 6
Sel de Mer Hotel & Suites
51. Nhân Viên Kỹ Thuật Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
52. [Thái Nguyên] Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
53. [Hóc Môn] Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
54. [Đà Lạt] Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Galaxy Saigon Club
55. Nhân Viên Kỹ Thuật (Technician) Galaxy Saigon Club
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bình An
56. Nhân Viên Kỹ Thuật Thi công Công ty Cổ Phần Bình An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Woodpro Việt Nam
57. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Đồ Gỗ Công ty TNHH Woodpro Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN BECAMEX
58. Nhân Viên Kỹ Thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN BECAMEX
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tin học Điện tử Công trình Tiên tiến AIC
59. Nhân Viên Kỹ Thuật Thi Công Công ty TNHH Tin học Điện tử Công trình Tiên tiến AIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH APM Springs Vietnam
60. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH APM Springs Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Parze Ocean Hotel & Spa
61. Nhân Viên Kỹ Thuật Parze Ocean Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Home Flow
62. Nhân Viên Kỹ Thuật Lập Trình Nhà Thông Minh Công ty Cổ phần Home Flow
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
63. [Bình Dương] Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
64. Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị Và Máy Test PCB Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
65. Nhân Viên Kỹ Thuật (Điện/điện Tử) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật (Technical World )
66. Cán Bộ Kỹ Thuật Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật (Technical World )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
67. Nhân Viên Kỹ Thuật (Điện, Điện Tử, Cơ Khí) Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Sài Gòn FOOD
68. Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Lạnh Công Ty CP Sài Gòn FOOD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ELIZABETH
69. Nhân Viên Kỹ Thuật CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NỮ HOÀNG ELIZABETH
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Dầu Khí
70. Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Dầu Khí
 • Địa điểm:
  Thái Bình...
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat