Tuyển dụng 400 việc làm Kỹ Sư Điện trong tháng 11/2019 - Trang 9

Công Ty TNHH Jesco CNS Việt Nam
81. Kỹ Sư Điện – Điện Tử Công Ty TNHH Jesco CNS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)
82. Kỹ Sư Thiết Kế Điện CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (IDCo)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
83. Kỹ Sư M&E Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
84. Kỹ Sư Điện Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology
85. Kỹ Sư Quy Trình Chế Tạo Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Tích Hợp (ISD-JSC)
86. Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Tử Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp Tích Hợp (ISD-JSC)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH JGC Việt Nam
87. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH JGC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Bước Tiến
88. Nhân Viên Điện Công Nghiệp Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Bước Tiến
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
89. Kỹ Sư Điện - PLC Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
90. Kỹ Sư Thiết Kế Mạch Điện Tử Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hồ Nam
91. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Hồ Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
92. Kỹ Sư Thiết Bị Điện (Electrical Instrumentation) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  34 - 39 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Chế Tạo Máy Miền Nam
93. Kỹ Sư Điện - Điện Tử Hoặc Điện Tự Động Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ Khí Chế Tạo Máy Miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Tây Hồ
94. Kỹ Sư Điện - Điện Nhẹ, Cấp Thoát Nước, PCCC Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Nước Tây Hồ
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC SINH
95. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘC SINH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Zodiac Cơ điện
96. Kỹ Sư Điện Nhẹ Công ty CP Zodiac Cơ điện
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bảo Giang
97. Kỹ Thuật Viên Điện - Điện Tử Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bảo Giang
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Tam Kim
98. Kỹ Sư Điện Tử Công ty cổ phần Tam Kim
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  12/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
99. Kỹ Sư Điện, Điện Tự Động Hóa Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  13 - 14 triệu VNĐ
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM
100. Kỹ Thuật Viên Điện & Điện Tử CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ PLASMA VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat