Tuyển dụng 90 việc làm Kiểm Soát Viên trong tháng 12/2019 - Trang 6

Công Ty TNHH Gianni Việt Nam
51. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Dịch Vụ Hệ Thống Bán Lẻ Thời Trang Tokyolife Công Ty TNHH Gianni Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Toll Group
52. Nhân Viên Kiểm Soát Xuất Tại Kho (Dock Hands) Toll Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty dược savipham
53. Kiểm Nghiệm Viên Phòng QC Công ty dược savipham
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Medochemie
54. Kiểm Nghiệm Viên (QC Analyst) Công ty TNHH Medochemie
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
55. Đại Diện Kiểm Soát Nội Bộ - Mảng Tài Chính Kế Toán Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
56. Trưởng Phòng Kiểm Soát An Toàn Lao Động Các Dự Án Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
Công Ty TNHH Niteco Việt Nam
58. Kiểm Tra Viên Cao Cấp (Senior Tester) Công Ty TNHH Niteco Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
59. Trưởng Nhóm Kiểm Soát Chất Lượng (QC Team Leader) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
60. Kiểm Soát Chất Lượng Tại Chỗ (On - Site Quality Controller) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat