Tuyển dụng 5 việc làm kichi kichi trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5 việc làm kichi kichi trong tháng 09/2019
Nhà hàng Kichi Kichi
1. Nhân Viên Phục Vụ Nhà hàng Kichi Kichi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Nhà hàng Kichi Kichi
2. Phụ Bếp Nhà hàng Kichi Kichi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Nhà hàng Kichi Kichi
3. Phụ Bếp Nhà hàng Kichi Kichi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  2 - 5 triệu VNĐ
Kichi Kichi chi nhánh Nguyễn Hồng Đào
4. Phụ Bếp Kichi Kichi chi nhánh Nguyễn Hồng Đào
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/10/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Kichi Kichi chi nhánh Nguyễn Hồng Đào
5. Nhân Viên Phục Vụ Kichi Kichi chi nhánh Nguyễn Hồng Đào
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/10/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Chat