Tuyển dụng 5 việc làm Không Cần Kinh Nghiệm tại Sơn La trong tháng 03/2020

Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
1. [Sơn La] [Hải Dương] Nhân Viên Điều Phối Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
2. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
3. Thu Ngân Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
4. [Sơn La - Điện Biên] Điều Phối Viên Công Ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Sơn La...
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
5. [Sơn La] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat