Tuyển dụng 256 việc làm Kế Toán Tổng Hợp trong tháng 01/2020 - Trang 5

Công ty TNHH Hoàng Gia Luật
41. Thực Tập Ngành Kế Toán – Kiểm Toán Công ty TNHH Hoàng Gia Luật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Đầu Tư Phát Triển BĐS Vinland
42. Kế Toán Nội Bộ Công Ty Đầu Tư Phát Triển BĐS Vinland
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
43. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Học viện IvyPrep
44. Accountant Học viện IvyPrep
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BEL Việt Nam
45. Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant) Công ty TNHH BEL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Xuân Trung Việt
46. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Xuân Trung Việt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH New Gem Education
47. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH New Gem Education
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
48. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Samsin Vina
49. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Samsin Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀ NỘI EXPRESS
50. Kế Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH HÀ NỘI EXPRESS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Điện Lạnh Trọng Tín
51. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Điện Lạnh Trọng Tín
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mộc Lục
52. Kế Toán Viên Công ty TNHH Mộc Lục
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần SYNERGY POWER
53. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần SYNERGY POWER
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mộc Lục
54. Kế Toán Thanh Toán Quỹ Công ty TNHH Mộc Lục
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VINACOMPASS
55. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY TNHH VINACOMPASS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
56. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú
57. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
58. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
59. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Penta-Ocean
60. Nhân Viên Kế Toán Kiêm Hành Chính (Accountant Cum Administrator) Công Ty TNHH Xây Dựng Penta-Ocean
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat