Tuyển dụng 920 việc làm kế toán kho trong tháng 07/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 920 việc làm kế toán kho trong tháng 07/2019 - Trang 7
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
61. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
62. General Accountant _Quận 1 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
63. [Quận 3] Kế Toán – Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
64. Kế Toán – Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
65. [Tân Bình] Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hóa Chất Trường Phát
66. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Hóa Chất Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
67. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
68. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP TECOTEC Group
69. Kế Toán Tổng Hợp Công ty CP TECOTEC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ VÀ KIẾN TRÚC - U&A
70. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ VÀ KIẾN TRÚC - U&A
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thời trang 21SIX
71. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Thời trang 21SIX
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dược phẩm Pharvina
72. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần dược phẩm Pharvina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ giáo dục
73. Kế Toán Tổng Hợp Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ giáo dục
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Ta Lai Long House
74. Nhân Viên Kế Toán (Accountant) Ta Lai Long House
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
SANYO MINH LONG
75. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp SANYO MINH LONG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC VÌ DÂN
76. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRI THỨC VÌ DÂN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM-SX Me Non
77. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH TM-SX Me Non
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ
78. Nhân Viên Kế Toán Hành Chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Datalogic Vietnam
79. Nhân Viên Kế Toán Thuế (Temporary Tax Accountant) Công ty TNHH Datalogic Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kế Toán 24 Giờ
80. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Kế Toán 24 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat