Tuyển dụng 400 việc làm Kế Toán Bán Hàng trong tháng 11/2019 - Trang 5

Công ty TNHH Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp Innocom
41. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp Innocom
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Lan Anh
42. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mai Lan Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Oia Castle
43. Nhân Viên Kế Toán Oia Castle
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Ánh Sáng Vàng
44. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Ánh Sáng Vàng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE
45. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Liên Doanh Phân Bón Hữu Nghị
46. Kế Toán Viên Công Ty TNHH Liên Doanh Phân Bón Hữu Nghị
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thành Công Electronic
47. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Thành Công Electronic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Alora
48. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Alora
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Bongtrip
49. Kế Toán Nội Bộ Công ty TNHH Dịch vụ Bongtrip
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MCC
50. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MCC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Lê Cao Phát
51. Kế Toán Công Nợ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Lê Cao Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH thể thao Global
52. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH thể thao Global
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần TG Food
53. Kế Toán Kho Công Ty Cổ Phần TG Food
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Awards Shipping Agency Korea - Việt Nam
54. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Awards Shipping Agency Korea - Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
55. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
SANYO MINH LONG
56. Kế Toán Nội Bộ SANYO MINH LONG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
57. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ phần Đại Phú Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
58. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
59. Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiến Trúc Xây Dựng Anh Vinh
60. Kế Toán Nội Bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ Kiến Trúc Xây Dựng Anh Vinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat