Tuyển dụng 91 việc làm intern trong tháng 10/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 91 việc làm intern trong tháng 10/2019 - Trang 3
Br24 Vietnam Co.,Ltd
21. Thực Tập Sinh (Admin Intern) Br24 Vietnam Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
22. Printing Supervisor Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
23. Mechanical Electrician Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
24. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
25. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
26. Production Manager Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 21 triệu VNĐ
SEAMT co., Ltd
27. Thực Tập Sinh Tiếp Thị (Marketing Intern) SEAMT co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  1 - 3 triệu VNĐ
SEAMT co., Ltd
28. Thực Tập Sinh Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Intern) SEAMT co., Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH United International Pharma
29. Trình Dược Viên Kênh Nhà Thuốc (Sales Representative) Công ty TNHH United International Pharma
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH United International Pharma
30. Quản Lý Thuơng Hiệu (Brand Manager (Otc) ) Công ty TNHH United International Pharma
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hoozing
31. Thực Tập Sinh Lập Trình (Developer Intern) Công Ty TNHH Hoozing
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Giày Đông Hải
32. Intern Software Qc/Tester Giày Đông Hải
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Kang Nam Beauty and Cosmetic
33. Thực Tập Sinh Thiết Kế (Designer Intern) Kang Nam Beauty and Cosmetic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  2 - 3 triệu VNĐ
 Công ty cổ phần Đại Tân Việt
34. Thực Tập Sinh Kinh Doanh ( Sales Intern) Công ty cổ phần Đại Tân Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Uniben
35. Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ (Internal Audit Manager) Công Ty Cổ Phần Uniben
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Kang Nam Beauty and Cosmetic
36. Thực Tập Sinh Nội Dung (Content Intern) Kang Nam Beauty and Cosmetic
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  2 - 3 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vmodev Hà Nội
37. Thực Tập Sinh Tester (Intern Tester) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vmodev Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
38. CTV Quản Trị Thương Hiệu Tuyển Dụng (Employer Branding Intern/Collaborator) Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Seni Art
39. Thực Tập Sinh Thiết Kế 3D (3D Design Intern
Event)
Công Ty Cổ Phần Seni Art
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Fujifilm Vietnam
40. Kiểm Soát Nội Bộ (Internal Controller) Fujifilm Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat