Tuyển dụng 91 việc làm intern trong tháng 10/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 91 việc làm intern trong tháng 10/2019 - Trang 2
CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
11. Thực Tập Nội Dung Website (Web Content Internship) CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
12. Thực Tập Quan Hệ Công Chúng (Public Relation Internship) CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 2 triệu VNĐ
CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
13. Thực Tập Sinh (Marketing Admin Internship) CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 3 triệu VNĐ
CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
14. Thực Tập Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sale Admin Internship) CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 3 triệu VNĐ
CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
15. Thực Tập Sinh (PPC Internship) CÔNG TY CP MEKONG COMMUNICATIONS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 2 triệu VNĐ
Albetta International Ltd.
16. Nhân Viên Thiết Kế Rập (Pattern Design) Albetta International Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Albetta International Ltd.
17. Quản Lý Nợ ( Payable Accountant) Albetta International Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Albetta International Ltd.
18. Thiết Kế Thời Trang ( Designer) Albetta International Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Briswell Co.,Ltd
19. Thực Tập Lập Trình PHP (Intern PHP Developer) Briswell Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/10/2019
 • Mức lương:
  3 - 4 triệu VNĐ
Grand Homes International
20. Kế Toán Tổng Hợp Grand Homes International
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam)
21. Quản Lý Sản Phẩm (Product Integrity Manager) Công Ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam)
22. Tìm Nguồn Cung Ứng Hàng Hóa, Phụ Kiện (Sourcing Merchandiser, Accessories) Công Ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
23. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng (Recruitment Intern) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 2 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Linkbynet Việt Nam
24. Project Manager Intern Công Ty TNHH Linkbynet Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam
25. Reward Intern Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
26. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (HR - Admin Officer) Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mascot International Vietnam Ltd., Rep. Office in Hanoi
27. Quản Lý Kho (Tổ Trưởng Tổ Vải) Mascot International Vietnam Ltd., Rep. Office in Hanoi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  12/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mascot International Vietnam Ltd., Rep. Office in Hanoi
28. Trợ Lý Dây Chuyền Cung Ứng (Supply Chain Assistant) Mascot International Vietnam Ltd., Rep. Office in Hanoi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mascot International Vietnam Ltd., Rep. Office in Hanoi
29. Nhân Viên Kỹ Thuật May Mascot International Vietnam Ltd., Rep. Office in Hanoi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat