Tuyển dụng 8 việc làm Huyện Thường Tín trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
1. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Nhà Nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
2. Chuyên Viên Hành Chính Quản Trị (Admin Executive) Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
3. Thực Tập Sinh Bộ Phận An Toàn & Môi Trường Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội
4. Quản Lý Bán Hàng ASM Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội
5. Nhân Viên C&B Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội
6. Giám Sát Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm CPC1 Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
7. Nhân Viên Kế Toán Kho Cổ phần Việt Thái Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ECHIGO VIỆT NAM
8. Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ECHIGO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Chat