Tuyển dụng 4 việc làm Hanel Trading Jsc trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
1. Chuyên Viên Đầu Tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
2. Phó Ban Dự Án Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
3. Nhân Viên Văn Thư Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
4. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat