Tuyển dụng 2 việc làm Hai San Hoang Gia trong tháng 11/2019

Công ty TNHH TM QT Hải Sản Hoàng Gia
1. Thủ Kho Công ty TNHH TM QT Hải Sản Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM QT Hải Sản Hoàng Gia
2. Nhân Viên Telesales Công ty TNHH TM QT Hải Sản Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat