Tuyển dụng 155 việc làm Giáo Viên Thể Dục trong tháng 12/2019

SOFITEL SAIGON PLAZA
2. Quản Lý Thể Hình (Fitness Manager) SOFITEL SAIGON PLAZA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống giáo dục Edufit
3. Giáo Viên Tiểu Học Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Happy Smile
4. Giáo Viên Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Happy Smile
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
5. Giáo Viên Mầm Non Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Kinderworld Vietnam JSC
6. Giáo Viên Tiểu Học Kinderworld Vietnam JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Trường Phổ Thông Việt Hoa Cần Thơ
7. Giáo Viên Mầm Non Trường Phổ Thông Việt Hoa Cần Thơ
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường Mẫu Giáo Đa Minh
8. Giáo Viên Mầm Non Trường Mẫu Giáo Đa Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần ICA Education
9. Giáo Viên Mầm Non Công Ty Cổ Phần ICA Education
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật
10. Giáo Viên Mầm Non Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
 Trường Mầm non Thăng Long
11. Giáo Viên Mầm Non Trường Mầm non Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
 Trường Mầm non Thăng Long
12. Giáo viên mầm non Trường Mầm non Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nghề Đông Dương
13. Giáo Viên Kỹ Năng Trung Tâm Đào Tạo Ngoại Ngữ - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nghề Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Trường Mầm Non Tư Thục An Dương
14. Giáo Viên Mầm Non Trường Mầm Non Tư Thục An Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
15. Giáo Viên Tiếng Anh Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
16. Giáo Viên Địa Lý THCS Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
17. Giáo Viên Kỹ Năng Sống Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Hướng Minh
18. Giáo Viên Tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Hướng Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Giáo Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
Trường Mầm non Little Hands Montessori
20. Giáo Viên Mầm Non / Trợ Tá Giáo Viên Mầm Non / Bảo Mẫu Trường Mầm non Little Hands Montessori
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Chat