Tuyển dụng 2 việc làm Gia Su trong tháng 12/2019

TRUNG TÂM GIA SƯ MỸ ĐỨC
1. Gia Sư Dạy Kèm TRUNG TÂM GIA SƯ MỸ ĐỨC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia
2. Nhân Viên Thiết Kế Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Chat