Tuyển dụng 21 việc làm Trợ Giảng trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
1. [Toppy] Cộng Tác Viên Trợ Giảng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH CitySmart Company
2. Trợ Giảng Tiếng Anh Mầm Non Công ty TNHH CitySmart Company
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Trường Quốc tế Việt Nam
3. Trợ Giảng Trường Quốc tế Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
4. Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
5. [Bắc Ninh] Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh ngữ PoPoDoo
6. Giáo Viên - Trợ Giảng Tiếng Anh Trẻ Em Trung Tâm Anh ngữ PoPoDoo
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần ICA Education
7. Giáo Viên Trợ Giảng Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ICA Education
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
American International School
8. Trợ Giảng (Learning Assistant) American International School
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Kinderworld Vietnam JSC
9. Trợ Giảng (Assistant Teacher) Kinderworld Vietnam JSC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
10. Trợ Giảng ( Teaching Assistant Supervisor) Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
GLOBALEDU NINH BÌNH
11. Chủ Nhiệm Lớp Tiếng Anh GLOBALEDU NINH BÌNH
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
12. Trợ Giảng Tiếng Anh Công ty TNHH iSpeaking Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ Thống Trung Tâm Ngoại Ngữ Kella
13. Trợ Giảng Tiếng Anh Hệ Thống Trung Tâm Ngoại Ngữ Kella
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Trung tâm Anh ngữ Pingo
14. Trợ Giảng Trung tâm Anh ngữ Pingo
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Galaxy Hà Tĩnh
15. Trợ Giảng Tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ Galaxy Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hà Tĩnh
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục A.P.U
16. Trợ Giảng (Teaching Assistant) Công ty TNHH Phát triển Giáo dục A.P.U
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Đại học Lạc Hồng
17. Trợ Giảng Đông Phương Học Đại học Lạc Hồng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm ngoại ngữ Aten
18. Trợ Giảng Tiếng Anh ( Enhlish Coach) Trung tâm ngoại ngữ Aten
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Tôi Tự Học
19. Trợ Giảng Tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ Tôi Tự Học
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục A.P.U
20. Giáo Viên/Trợ Giảng Môn ELD Công ty TNHH Phát triển Giáo dục A.P.U
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat