Tuyển dụng 4 việc làm Huấn Luyện Viên trong tháng 01/2020

Golden Lotus Group
1. Huấn Luyện Viên Cá Nhân (P.T) Golden Lotus Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
2. Huấn Luyện Viên Bán Hàng Nội Bộ (Internal Sales Trainer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 27 triệu VNĐ
ZEUS Fitness
3. Huấn Luyện Viên Thể Hình ZEUS Fitness
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Little Gym Việt Nam
4. Huấn Luyện Viên GYM Cho Trẻ Em The Little Gym Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat