Tuyển dụng 6 việc làm Giám Sát Khu Vực tại Kiên Giang trong tháng 03/2020

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
1. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Quản Lý Khu Vực) Miền Nam Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Địa điểm:
  Kiên Giang...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
2. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Quản Lý Khu Vực) Tại Kiên Giang Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Khách Sạn Brenta
3. Giám Sát Buồng Phòng (Housekeeping Supervisor) Khách Sạn Brenta
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amarin Resort Phú Quốc
4. Giám Sát Bảo Trì Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amarin Resort Phú Quốc
5. Giám Sát Nhà Hàng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amarin Resort Phú Quốc
6. Giám Sát Nhà Hàng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat