Tuyển dụng 84 việc làm Giám Sát Cửa Hàng trong tháng 04/2020 - Trang 4

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Khánh Anh
31. Giám Sát Kinh Doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Khánh Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH YCH - Protrade
32. QA Supervisor Công ty TNHH YCH - Protrade
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
33. Giám Sát Qa ( Qa Supervisor ) Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH YCH - Protrade
34. Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor) Công ty TNHH YCH - Protrade
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
35. Giám Sát Bán Hàng Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
36. Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH San Lim Furniture
37. Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự (HR Supervisor) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Khách sạn Tư nhân Silverland
38. Bar Supervisor Tập đoàn Khách sạn Tư nhân Silverland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
39. Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
Nhà Hàng Beirut
40. Giám Sát Nhà Hàng Nhà Hàng Beirut
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
41. Giám Sát Hse ( Hse Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
42. Giám Sát Kế Toán (Accounting Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
43. Giám Sát QA/QC (QA/QC Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
44. Giám Sát Bán Hàng Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
45. Giám Sát Kinh Doanh Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Lạng Sơn
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
46. IT Supervisor Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Speak up Viet Nam
47. Giám Sát Vận Hành (Operations Supervisor) Công ty TNHH Speak up Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
48. Giám Sát Cơ Sở Hạ Tầng (Infrastructure Supervisor) CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
La Sinfonía Del Rey Hotel & Spa
49. Giám Sát Buồng Phòng La Sinfonía Del Rey Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Tecomen
50. Giám Sát Bán Hàng Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Chat