Tuyển dụng 1 việc làm Giám Sát Công Trình tại Khánh Hòa trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
1. Giám Sát Xây Dựng Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
  • Địa điểm:
    Khánh Hòa
  • Thời hạn:
    26/01/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat