Tuyển dụng 5 việc làm Giám Đốc Tín Dụng tại Bình Dương trong tháng 03/2020

Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Human Power
1. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Human Power
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Staz Việt Nam
2. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Staz Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
3. Trợ Lý Giám Đốc (HR/Admin Assistant Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 30 triệu VNĐ
KIZUNA Group (Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai)
4. Quản Lý Căn Tin Kizuna KIZUNA Group (Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Hoa Mai)
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
5. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu (Assistant Brand Manager) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat