Tuyển dụng 3 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Quảng Ninh trong tháng 01/2020

Khách sạn Novotel Hạ Long
1. Phụ Trách Đào Tạo Khách sạn Novotel Hạ Long
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
2. Giám Đốc Trung Tâm Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
3. Giám Đốc Trung Tâm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat