Tuyển dụng 3 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Khánh Hòa trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
1. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CôngTy Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Delta
2. Giám Đốc Tư Vấn Quản Lý Dự Án CôngTy Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng Delta
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
3. Giám Đốc Kinh Doanh VP Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Chat