Tuyển dụng 4 việc làm Gamuda Land trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
1. Giám Đốc Marketing (Deputy Marketing Manager) Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  40 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
2. Giám Đốc Dự Án (Deputy Project Manager) Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
3. Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Membership Sales Team Leader) Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
4. Nhân Viên Kinh Doanh Thẻ Hội Viên Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat