Tuyển dụng 11 việc làm Ferosh trong tháng 01/2020

Công ty Cổ phần Ferosh
1. Content Marketing Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
2. Creative Leader Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
3. Marcom Manager Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
4. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
5. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
6. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
7. Sales Team Leader Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
8. Chuyên viên chạy Google Ads Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
9. CRM Executive Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
10. Fashion Graphic Designer Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
11. Digital Marketing Executive Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Chat