Tuyển dụng 19 việc làm Draftsman trong tháng 04/2020 - Trang 1

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc 3D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch
4. Nhân Viên Kinh Doanh Kiến Trúc Xây Dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
5. Họa Viên 3D Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Hải Châu, Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc 3D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Đại Kim
10. HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Đại Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công TY TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam
11. [Tây Ninh] Họa Viên Kiến Trúc Công TY TNHH Thiết Kế Xây Dựng Chính Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMDV Green Leaf Việt Nam
12. Họa Viên Kiến Trúc 2D Công Ty TNHH TMDV Green Leaf Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
13. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư VCN
14. Chuyên Viên Thiết Kế Kiến Trúc Công ty cổ phần đầu tư VCN
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
15. Nhân Viên Thiết Kế (Draftsman) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Nhà Xinh
16. Nhân Viên Thiết Kế Kiến Trúc, Nội Thất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Nhà Xinh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
17. Trưởng Nhóm Kiến Trúc ( Architectural Team Leader ) Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
18. Thiết Kế Kiến Trúc (Junior Architectural Designer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
19. Trưởng Phòng Thiết Kế Kiến Trúc (Manager Of Architectural Design Department) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Chat