Tuyển dụng 10 việc làm Điều Phối Viên F&b trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH VIlla Sông SG
1. Điều Phối Viên Bán Hàng Công Ty TNHH VIlla Sông SG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
2. Điều Phối Viên (Coordinator Textile Lab) Công ty TNHH Intertek Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
3. Điều Phối Viên QC (QC Coordinator) Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
4. Điều Phối Viên Kỹ Thuật (Technical Coordinator) Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Văn Phòng Làng Trẻ Em SOS Việt Nam
6. Điều Phối Viên Gây Quỹ Trực Tiếp Văn Phòng Làng Trẻ Em SOS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
7. Điều Phối Viên Dự Án (Project Coordinator) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
8. Điều Phối Viên Hàng Tồn Kho (Inventory Coordinator) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
9. Điều Phối Viên L&D (L&D Coordinator) Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat