Tuyển dụng 23 việc làm Dai Nam trong tháng 12/2019

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Life Việt Nam
3. Quản Lý Kinh Doanh Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Life Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Life Việt Nam
4. Nhân viên hành chính văn phòng Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-Ichi Life Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐẠI NAM
5. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐẠI NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
6. Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 35 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
7. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Vận Hành Khu Đô Thị Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
8. Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Vận Hành Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
9. Trưởng Ban Quản Lý Khu Đô Thị Vĩnh Yên Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 60 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
10. Thực Tập Sinh Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
11. Chuyên Viên Marketing - Digital + Content Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
12. Nhân Viên Điện Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
13. Kiến Trúc Sư - Giám Đốc Thiết Kế Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  50 - 100 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
14. Thực Tập Sinh Ngành Luật Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  2 - 5 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
15. Thợ Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
16. Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
17. Chuyên Viên Tài Chính Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
18. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
20. Trưởng Phòng IT Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
Chat