Tuyển dụng 9 việc làm Core trong tháng 04/2020

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
1. Trợ Lý Ban Giám Đốc CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
2. Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng & Hoàn Thiện CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
3. Giám Đốc Công Trường CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
4. Giám Đốc Dự Án CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
5. Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
6. Kỹ Sư Cầu Đường Hạ Tầng CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cố Phần phần mềm Softmart
7. .NET Core (Reactjs, C#) Công ty Cố Phần phần mềm Softmart
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  16 - 34 triệu VNĐ
Eastgate Software Co., Ltd.
8. .NET Core Dev Eastgate Software Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
3S Intersoft JSC
9. Asp.NET Core Developer 3S Intersoft JSC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat