Tuyển dụng 77 việc làm Công Nhân Đóng Gói trong tháng 04/2020 - Trang 2

Công Ty TNHH Best BK
11. Công Nhân Công Ty TNHH Best BK
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
12. Công Nhân Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ SCT
13. Công Nhân May Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ SCT
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
14. Công Nhân May Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
15. Công Nhân Ủi Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dệt May 7
16. Công Nhân May Công Ty Cổ Phần Dệt May 7
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sinaran Việt Nam
17. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Sinaran Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hasun
18. Công Nhân May Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hasun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
19. Công Nhân Lắp Ráp Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Lắp Kỹ Thuật Phương Nam
20. Công Nhân Công Trình Điện Công Ty TNHH Xây Lắp Kỹ Thuật Phương Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
21. Công Nhân Sản Xuất Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
WE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
22. Công Nhân Kỹ Thuật WE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh ORANA VIỆT NAM
23. Công Nhân Kho Công Ty Liên Doanh ORANA VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh ORANA VIỆT NAM
24. Công Nhân Thời Vụ Công Ty Liên Doanh ORANA VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tập đoàn Than
25. Công Nhân Tập đoàn Than
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
26. Tổ Trưởng Đóng Gói Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
27. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất CDT
28. Công Nhân Hàn Công Ty TNHH Sản Xuất CDT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Sweneo Việt Nam
29. Nhân Viên/Công Nhân May Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Sweneo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Yamani Dynasty
30. Công Nhân May Công Ty TNHH Yamani Dynasty
 • Địa điểm:
  Nam Định
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat