Tuyển dụng 500 việc làm công nhân đóng gói trong tháng 08/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 500 việc làm công nhân đóng gói trong tháng 08/2019 - Trang 2
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
12. Product Manager Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Worklink Vietnam- VGC Group
13. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tiếp thị và Truyền thông BMC
14. Quản lý sản xuất (công ty bao bì giấy) Công ty Cổ phần Tiếp thị và Truyền thông BMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
17. Quản Lý Sản Xuất CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Nhựa An Phát Xanh
18. Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất Công Ty CP Nhựa An Phát Xanh
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. [Đồng Nai] Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
22. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Production Staff ) Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thời trang 21SIX
23. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Thời trang 21SIX
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cu Tech Việt Nam
27. Quản Lý SMT Công Ty TNHH Cu Tech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. [Bình Dương] Nhân Viên PQC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  19 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  19 - 23 triệu VNĐ
Chat