Tuyển dụng 4 việc làm Công Nhân Đóng Gói tại Thừa Thiên Huế trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Cơ Điện Phú Xuân
1. Công Nhân Thi Công Điện Công Ty TNHH Cơ Điện Phú Xuân
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MSV
2. Công Nhân Kho Công ty TNHH MSV
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MSV
3. Công Nhân May Công ty TNHH MSV
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MSV
4. Công Nhân Bộ Phận Cắt Công ty TNHH MSV
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat