Tuyển dụng 12 việc làm chuyên viên phát triển thị trường tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 12 việc làm chuyên viên phát triển thị trường tại Hồ Chí Minh trong tháng 10/2019
Innovo JSC
1. Account & Bussiness Development Specialist Innovo JSC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
2. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Hà Nội Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HCM] Nhân Viên Phát Triển Hệ Thống Đại Lý Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
4. Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng ( Sales Force Specialist) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
5. Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng ( Sales Force Specialist) Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [HCM] Nhân Viên Phát Triển Hệ Thống Đại Lý Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
7. [VinID] - Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
8. Phó Phòng Phát Triển (Development Deputy Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
9. Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty IMM Group
10. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh ( Senior Business Development Executive) Công ty IMM Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION
11. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Executive) Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
12. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Executive) Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 35 triệu VNĐ
Tìm kiếm việc làm
Chat