Tuyển dụng 17 việc làm Chuyên Viên Nhân Sự tại Đồng Nai trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Đồng Nai] Nhân Viên Nhân Sự Kiêm Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Đồng Nai - Nhân Viên Nhân Sự & Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (HR - Ga Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Đồng Nai] HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  26 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Đồng Nai] HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Đồng Nai] Nhân Sự Tổng Hợp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Đồng Nai] Nhân Sự Kiêm Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Đồng Nai] HR Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
9. Nhân Viên Nhân Sự Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH San Lim Furniture
10. Nhân Viên Giám Sát Nhân Sự (HR Supervisor) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
11. Cán Bộ Nhân Sự (HR Officer (Contract, Insurance, Payroll) ) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
12. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
13. Nhân Viên Trách Nhiệm Xã Hội (Compliance Staff - HR Staff) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
14. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Nhà Máy Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
15. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
16. Tổng Vụ - Nhân Sự Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
17. Tổng Vụ Nhân Sự Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat