Tuyển dụng 13 việc làm Chuyên Viên Kỹ Thuật tại Bình Dương trong tháng 04/2020 - Trang 2

Công Ty Cổ Phần Lâm Đạt Hưng
11. Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Mộc Công Ty Cổ Phần Lâm Đạt Hưng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Blacksmith And Design
12. Chuyên Viên Vẽ Kỹ Thuật Công Ty TNHH Blacksmith And Design
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Lâm Đạt Hưng
13. Nhân Viên Kỹ Thuật Ghép Máy Cao Tầng Công Ty Cổ Phần Lâm Đạt Hưng
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
14. [DC Bình Dương] Công Tác Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
15. Kỹ Thuật Viên Vi Sinh Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
16. Kỹ Thuật Viên Hóa Lý Công ty TNHH Guyomarc'h Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
17. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Kỹ Thuật Á Châu
18. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Kỹ Thuật Á Châu
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
19. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Thép Vas Tuệ Minh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
20. Nhân Viên Kỹ Thuật Thủy Sản Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ema Associates
21. Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật Công Ty TNHH Ema Associates
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Vĩnh Tân
22. [Bình Dương]Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty Cổ phần Chăn nuôi Vĩnh Tân
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Medochemie
23. Kỹ Thuật Viên QC Công ty TNHH Medochemie
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat