Tuyển dụng 12 việc làm Chuyên Viên Kinh Doanh tại Bắc Ninh trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Banis
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Banis
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Aftek Materials Việt Nam
2. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Aftek Materials Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Onelog Việt Nam
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Onelog Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu World Hair
4. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu World Hair
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh
5. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật HC
6. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật HC
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Ruifeng
7. Nhân Viên Sale Công Ty TNHH Công Nghệ Ruifeng
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JEIL VINA
8. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JEIL VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Miken Việt Nam
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần Miken Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
10. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Goertek Vina
11. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Goertek Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
12. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chức danh, vị trí liên quan
Chat