Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa chuyen vien huan luyen tại Cao Bằng. Có 7 việc làm chuyen vien huan luyen trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa chuyen vien huan luyen tại Cao Bằng. Có 7 việc làm chuyen vien huan luyen trong tháng 10/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [HCM] Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HCM] Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô (Technical Training Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
5. [VinSmart] - Chuyên Viên Huấn Luyện Bán Hàng Tập Đoàn VinGroup - Công ty CP
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Nhân Viên Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô (Technical Training Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [HCM] Nhân Viên Huấn Luyện Kỹ Thuật Ô Tô Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 16 triệu VNĐ
Chat