Tuyển dụng 2 việc làm Chuyên Viên Đào Tạo tại Khánh Hòa trong tháng 01/2020

Amiana Resort Nha Trang
1. Training Officer Amiana Resort Nha Trang
  • Địa điểm:
    Khánh Hòa
  • Thời hạn:
    06/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa
2. Quản Lý Đào Tạo Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa
  • Địa điểm:
    Khánh Hòa
  • Thời hạn:
    03/02/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat