Tuyển dụng 30 việc làm Chuyên Viên An Toàn trong tháng 12/2019 - Trang 2

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Khang Đức - CN TP Hồ Chí Minh
11. Giám Sát An Toàn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Khang Đức - CN TP Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
12. Trưởng Ban An Toàn Công Trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
13. Y Tá Kiêm Thư Kí An Toàn Công Trường Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ford Việt Nam
14. Kỹ Sư An Toàn (Safety Engineer) Công ty TNHH Ford Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
15. Trưởng Nhóm An Toàn Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
16. Trưởng Ban An Toàn Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Schindler Việt Nam
17. Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor) Công ty TNHH Schindler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng FDC
18. Giám Sát An Toàn, Sức Khỏe Và Môi Trường (HSE) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng FDC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
19. Quản Lý Sức Khỏe, An Toàn Và Môi Trường (HSE Manager) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
20. Giám Đốc Quản Lý Xây Dựng An Toàn Và Môi Trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat