Tuyển dụng 12 việc làm Chỉ Huy Trưởng trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Hà Đô 23
1. Phó Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng Công ty Cổ phần Hà Đô 23
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch vụ Tina
2. Chỉ Huy Đội Bảo Vệ Công ty TNHH Dịch vụ Tina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phát
3. Chỉ Huy Công Trình Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hoàng Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Tín
4. Chỉ Huy Trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Bảo Tín
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PT Interior
5. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Công Ty TNHH PT Interior
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Long Hưng
6. Chỉ Huy Trưởng Dự Án Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Long Hưng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
7. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc
8. Chỉ Huy Trưởng (Công Trình Cầu Đường) Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Nhân Lực và Dịch Vụ Kỹ Thuật XL
9. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng Công Ty CP Nhân Lực và Dịch Vụ Kỹ Thuật XL
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc
10. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Gia Lộc
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
11. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nhà Xưởng Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt
12. Chỉ Huy Công Trình Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Chat