Tuyển dụng 40 việc làm Giám Sát Công Trường trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Dịch vụ Tina
1. Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp Công ty TNHH Dịch vụ Tina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Xây dựng Tuệ Châu
2. Chỉ Huy Trưởng Công Trường Công ty TNHH tư vấn đầu tư Xây dựng Tuệ Châu
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 101 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần PRS Việt Nam
3. Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp Công Ty Cổ Phần PRS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Lecmax Việt Nam
4. Giám Sát Thi Công Công Ty CP Lecmax Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thương Mại Phan Nam Monte Rosa
5. Giám Sát thị Trường Công ty Cổ Phần Thương Mại Phan Nam Monte Rosa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Godrej Việt Nam
6. Giám Sát Trưởng Công Ty TNHH Godrej Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản PGT - Đà Nẵng
7. Thư Ký - Kế Toán Công Trường Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Dịch Vụ Bất Động Sản PGT - Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng và Thiết Bị Solutions
8. Giám Sát Thi Công Công ty TNHH Xây Dựng và Thiết Bị Solutions
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Thành An
9. Chỉ Huy Trưởng Công Trường Công ty Thành An
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Á Đông
10. Giám Sát Công Trường Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Á Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Khang Đức - CN TP Hồ Chí Minh
11. Kỹ Sư Công Trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Khang Đức - CN TP Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Khang Đức - CN TP Hồ Chí Minh
12. Kế Toán Công Trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Khang Đức - CN TP Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP Đầu Tư Thiên Ân
13. Thủ Kho Công Trường Công Ty CP Đầu Tư Thiên Ân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
14. Giám Đốc Công Trường CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN BẮC NINH
15. Kiến Trúc Sư Công Trường CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN BẮC NINH
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
16. Nhân Viên Giám Sát An Toàn Lao Động Tại Công Trường Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại FCM
17. Giám Sát Thi Công Công ty TNHH Thương mại FCM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Satya Đà Nẵng
18. Giám Sát Khu Vực Công Cộng Khách Sạn Satya Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP SX TM SMC Long An
19. Nhân Viên Thí Nghiệm Công Trường Công ty CP SX TM SMC Long An
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thăng Long
20. Nhân Viên Kế Toán Công Trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thăng Long
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat