Tuyển dụng 232 việc làm ceo group trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 232 việc làm ceo group trong tháng 08/2019
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
1. Nhân Viên Kinh Doanh Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
2. Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị - Phòng Quy Hoạch - Hạ Tầng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
3. Trưởng Phòng Kinh Doanh Du Lịch Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
4. Phó Giám Đốc Ban Pháp Chế Tập Đoàn Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
5. Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
6. Chuyên Viên R&D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn C.E.O
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
7. Kỹ Thuật Viên (Tool & Die Technician) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
8. Kỹ Thuật Viên (Tool & Die Master) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
MegaCEO Group
9. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
10. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
11. Chuyên Viên Tiếp Thị Sản Phẩm (Product Marketing Executive) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
MegaCEO Group
12. Tư Vấn Thiết Kế (Design Consultant) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  16 - 21 triệu VNĐ
MegaCEO Group
13. Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( Process Planner ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
MegaCEO Group
14. Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( PPC Senior Officer ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
MegaCEO Group
15. Chuyên Viên Kế Toán (Accountant Specialist) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
16. Phó Phòng Kế Toán (Accounting Assistant Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
17. Trưởng nhóm Kế Toán (Accounting Leader) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
18. Kỹ Sư Ứng Dụng (Application Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
19. Trưởng/Phó Phòng Kế Hoạch (Planning Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
20. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  41 - 46 triệu VNĐ
Chat