Tuyển dụng 6 việc làm Bellman tại Kiên Giang trong tháng 12/2019

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
1. Nhân Viên Hành Lý (Bellman) Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc
2. Nhân Viên Hành Lý (Bellman) Dusit Princess Moonrise Beach Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
L'Azure Resort & Spa
3. Nhân Viên Hành Lý L'Azure Resort & Spa
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Anja Beach Resort Phu Quoc
4. Nhân Viên Hành Lý Anja Beach Resort Phu Quoc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Kim Hoa Resort
5. Nhân Viên Hành Lí Kim Hoa Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nam Nghi Resort
6. Nhân Viên Hành Lý Nam Nghi Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat