Tuyển dụng 17 việc làm Bds Danh Khoi trong tháng 11/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
1. Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 100 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
2. Chuyên Viên Cung Ứng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
3. Chuyên Viên Tư Vấn Bất Động Sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
4. Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 23 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
5. Nhân Viên Lễ Tân - Hành Chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Sóc Trăng
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
6. Chuyên Viên IT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
7. Nhân Viên Kế Toán - Quản Trị Viên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
8. Trợ Lý Kinh Doanh (Sales Admin) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
9. Giám Sát Nghiên Cứu Thị Trường CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
10. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh / Đại Lý CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
11. Thư Ký Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
12. Thư Ký Phòng Đầu Tư Và Phát Triển CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
13. Chuyên Viên Tư Vấn Dự Án CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 100 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
14. Nhân Viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
15. Chuyên Viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
16. Nhân Viên Hành Chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
17. Nhân Viên Tuyển Dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BĐS DANH KHÔI VIỆT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat